Strøm og lagring 

Bruk strøm på den aller beste måte. Strøm er noe som noen lager. Når du lager strøm kan du ikke enkelt lagre strømmen. Strøm kan selvfølgelig lagres i batterier. Vi har små batterier og vi har større batterier. Ser vi på el-biler eller andre biler så kan vi få til lagring av strøm i ganske store batterier. Men prinsippet er det samme. Du trenger strøm for å kunne lagre den, men strøm i seg selv er ikke lett å lagre. Strøm er laget for å brukes, eller med andre ord for å bevege seg et sted. Denne bevegelsen av energi, som strøm er, bruker vi til å flytte på ting eller på andre måter få brukt på best mulig måte til vår fordel.  

Få billigere strøm 

Trenger du penger så må du bruke penger på en god måte. Om du ikke har god råd så kan du bruke din økonomi til å finne ut av hvordan du kan bedre den. En av de aller beste måtene å bedre din økonomi på er ved at du tar tak i økonomien og at du reduserer dine kostnader. Strøm er en kostnad og skal du få en bedre økonomi så kan du det ved å redusere din gjeld. Skal du være med på å redusere din gjeld er det viktig at du gjør dette på en god måte. Bruk tiden din til å redusere kostnader og til å redusere strømregningen ved å finne en billig strømleverandør. For å få en lavere strømregning må du først finne en leverandør som er billigere enn den du har og deretter bytte til den leverandøren. Når du bytter strømleverandør må du levere en byttemelding.  

Hva er byttemelding? 

Bytt strømleverandør ved å ta kontakt med din nye strømleverandør. Du kan ringe, sende e-post eller fylle ut et skjema på den nye leverandørens internettside om at du har lyst til å bli deres kunde. De vil da spørre om forskjellig informasjon som navn, adresse, osv. I denne sammenhengen er det to ting du må huske på, det er målernummer og målerstand. Ta gjerne bilde av disse to slik at du har dokumentasjon på dette.  

Leier du ut en bolig er det veldig viktig at du tar et bilde av målernummer og målerstand når leietaker inngår leiekontrakt og også flytter ut. Dette må du huske på selv om de betaler for strømmen slik at du kan dokumentere for neste leietaker eller om det blir noe feil når du må ta over for en eller annen grunn.  

Når du har fylt inn skjemaet med informasjon om deg selv og om måleren, sender du dette skjemaet på internett. Dette kan også sendes inn på papir, men det går fortere å gjøre dette på internett. Den nye leverandøren plikter å overføre abonnementet på strømmen fra din leverandør til seg. De fleste leverandører gjør dette med glede da du blir deres nye kunde. Du trenger ikke å gjøre noe mer enn å sende inn flyttemeldingen. Det tar ca. 3 uker for bytte å bli aktivt.