Forbrukslån og kredittkort

Dagens bank og kredittmarked tilbyr forskjellige typer lån. De mest populære produktene å tilby for banker som tjener gode penger på lån er kredittkort og forbrukslån. Disse lånene er usikrede lån som bankene tilbyr personer i privatmarkedet. Det er fortsatt ikke forbrukslån i bedriftsmarkedet selv om kredittkort på en bedrift allerede har eksistert en god stund. Er du en type som liker fleksibilitet er usikrede lån en fin måte for deg å komme deg a jour på. Det er viktig at man oppfyller sine forpliktelser, selv om man kanskje ikke har penger til alt.

Mange kaller usikrede lån for høyrentelån. Dette er ikke riktig. Kredittkort kan ses på som høyrentelån. Er et lån over 20% så kan det kalles høyrente, men det å sette en prosent og deretter kalle det høyrente er vanskelig da renten syker og øker i takt med markedet. Det er lett å tenke på 20% i dagens rentemarked som veldig høyt. Forbrukslån varierer også veldig mye i rentesats. Du kan få lån til så lavt som rundt 6% om dagen. Det er ganske ekstremt. Vi snakker da om lån litt mer enn et billån. De er kjempemessig. Har du en dårlig økonomi eller mye tull i økonomien så kan rentene stige noe så veldig. Det finnes banker som tilbyr forbrukslån helt opp i 20% klassen. Det er rett og slett ufint og noe som man absolutt ikke burde gjøre.

Forskjellige aktører

Kredittkort og forbrukslån kan fås gjennom bank eller gjennom en formidler av disse produktene. Det er så mange som ønsker disse produktene at banker kan bruke agenter og formidlere til å distribuere produktene for en på en helt annen måte. Når du som bank bruker en formidler så kan du veldig enkelt dekke et mye større område og en mye større gruppe kunder. Det finnes flere eksempler på formidling av lån. En av de bedre i markedet er Sambla låneformidling, som tilbyr deg muligheten til å søke på forbrukslån i et dusin eller mer banker bare ved å sende inn en søknad. Det er jo ganske utrolig da det kreves ganske mye for å sende inn individuelle søknader. En søknad vil jo gjøre at du spares for mye unødvendig arbeid.

Hvorfor velge låneformidling?

Vi mener at låneformidling er den beste måten å søke på forbrukslån og andre lån fordi formidlerne er de som har best kontaktnettverk og har også en mulighet for å spare deg for tid når du sender formidleren en søknad. Med andre ord er det formidleren som gjør at du kommer deg best ut av det. En bank vil gi det et tilbud. Sender du inn en søknad til 13 banker vil du få 13 tilbud. Den eneste måten du vet hva som er et godt tilbud er ved å se på alle de andre tilbudene. Du kjenner markedet ganske godt etter å ha lest 13 tilbud.